Vyřezávání ořechového dřeva:

Řezbářství v Indii:
___ Řezbářství má v Indii pradávnou tradici. Používají se všechny druhy dostupných dřev, od měkkých přes tvrdé až po voňavé santalové. Používají se všechny techniky úpravy povrchu řezby, od lakované (malované) přes vykládané po přírodní voskovanou. A používají se všechny druhy řezby, od cizelérsky zpracovaných drobných předmětů a sošek, až po odvážné nadživotní sochy lidí a zvířat.
___ Tradiční je tam i užitkové řezbářství, např. na dveřích, portálech, okenicích, konzolách a balkonech domů apod.. Řezbovaný bývá mnohdy i nábytek a bytové dekorace, jakož i užitné předměty v domácnosti. Různorodost dostupných subtropických a tropických dřevin dávala pro rozvoj řezbářství ty nejlepší předpoklady.
___ Díky tomu není v Indii nouze o vynikající řezbáře - umělce. Jejich umění, tradice a zkušenosti se zpravidla dědí v rodinách z generace na generaci. Po staletí se též vytvářely jednotlivé řezbářské styly a techniky, a umělecké výrazy, kterými se odlišují místní regiony jeden od druhého.

Řezbování ořechového dřeva:
___ Co se týče ořechového dřeva, zpracovávali z něj původně indičtí řezbáři náboženské a jiné orientální řezbované předměty, určené pro místní vládce a lidi z bohatých vrstev. Jednalo se hlavně o vyřezávané sochy a sošky mytologických postavy, reliéfy pro výzdobu náboženských míst a paláců, a tradiční orientální nábytek a dekorační a užitné předměty pro paláce a bohatá sídla.
___ S nástupem koloniální éry v Indii nastala změna v tom, že novými a dychtivými kupci začali být noví kolonisté. Ti však neměli zájem kupovat si místní sošky a sochy bohů a mytických hrdinů (o nichž toho ani moc nevěděli), a ani místní orientální nábytek, který byl pro ně nezvyklý a nepohodlný. Na druhé straně potřebovali pro sebe robustní užitkový nábytek a bytové předměty a doplňky, podobné těm evropským, které si sebou nemohli z Evropy přivézt.
___ Místní řezbářská výroba se proto začala částečně přizpůsobovat i potřebám nových zákazníků. Na přání kolonistů tak začal vznikat nejen čistě utilitární nábytek t.zv. koloniální, ale i nově přizpůsobený místní vyřezávaný (či intarzovaný nebo malovaný) nábytek orientální ve stylu nábytků viktoriánských a georgiánských. Tyto nové typy "poevropštělých" orientálních nábytků a dekoračních a bytových předmětů si nadále zachovávají svou bohatou orientální zdobnost a originalitu, přejaly však do určité míry evropské tvary, rozměry, a praktičnost.
___ Pokud jde o řezbářskou uměleckou tvorbu jako takovou, snažili se kolonisté přimět místní řezbáře, aby nad rámec stávající tradiční tvorby začali zpracovávat i náměty z každodenního života a přírody, kdy dokonce ani konečný výtvor nemusí být přesnou kopií existujícího vzoru. Přesvědčili je, že různé druhy dřeva mají různou barvu, strukturu a kresbu, které jdou také využít při snaze o výtvarné zpracování určitého námětu, a není vždy nutné přírodní povrch dřeva překrývat vrstvou barvy. To byl základ pro zásadní rozvoj dřevořezeb novým směrem.
___ U samotného procesu provádění řezby ořechového nábytku v té době nastal též významný posun. Namísto tehdejší (spíše mohutné a podřezávané) řezby, se začala dávat přednost detailnější, drobnější, pečlivěji provedené řezbě, která je pro evropské cítění přitažlivější. Tím se nastolil v řezbě ořechového dřeva významný zjemněný trend, který přetrvává dodnes.
___ Vyšperkovaný styl ručně vyřezávaných dekorací a nábytku z ořechového dřeva neztratil nic na své kráse a funkčnosti ani v současné době. Snoubí se v něm krása orientální ozdobnosti s tradiční evropskou funkčností a estetikou. Prověřen staletími, má tento styl i současným moderním uživatelům stále co říci. Je orientální, tradiční, a zároveň i současný. Ve formě solitérních kusů nábytku, jakož i ve formě dekoračních bytových předmětů, se výborně hodí do každého, i moderně zařízeného bytu.
___ Vyřezávané předměty a nábytek z ořechového dřeva se dělají ručně, a stejným způsobem, jako v minulosti. Truhlářsky se vyrábějí, a poté i vyřezávají, tradičním ručním způsobem v malých rodinných dílnách. Každý kus je originál, a odráží se v něm kvalita práce po staletí přenášeného řezbářského umění starých mistrů. Každý kus je originál nejen z důvodu jeho ruční výroby, ale i proto, že motiv, design, a provedení řezby nejsou nikdy u dvou kusů úplně stejné. Indičtí umělci-řezbáři mají totiž svou uměleckou hrdost, a tak i u zakázky na sérii "stejných" kusů provedou na řezbě každého kusu určité změny aspoň v drobných detailech (např. v druhu vyřezaných kvítků, druhu lístků apod.)
___ Po dokončení výroby a řezbování se výrobek přebrousí jemnými smirkovými papíry, a nakonec se zbylé volné a hladké neřezbované plochy ořechového dřeva vyhladí dohladka a do vysokého  lesku achátovými kameny. Nakonec se povrch ošetří přírodním voskem.

Ořechové dřevo:
___ Ořechové dřevo k řezbování se získává z horského ořešáku asijského (hnědého). Dřevo je tvrdé, trvanlivé, poměrně málo se sesychá a při správném sušení se téměř nevybouluje, málo se štípá, a vzhledem ke své pevnosti je i nepříliš těžké. Barva, struktura, kresba a lesk dřeva jsou jedinečné. Vzhledem ke své husté a poměrně jednolité struktuře se dobře vyřezává.
___ Barva dřeva je v kmeni tmavě hnědá až tmavě červenohnědá, v kořenovém systému pak až černohnědá. Dřevo větví má barvu světlou. K vyřezávání se používá dřevo, pocházející z kmene a z kořenového systému.

Výrobky z vyřezávaného ořechového dřeva:
___ Typické vyřezávané výrobky z ořechového dřeva:
--- dárkové a dekorativní předměty a interiérové doplňky: dózy, dřevěné plastiky, krabičky, mísy, podnosy, rámy zrcadel, svícny,  šicí skříňky, šperkovnice, tácy apod.
--- nábytek: komody, příborníky, sekretáře (psací), skříňky, stojany lamp, stolky konferenční, stolky noční, stolky šachové, stoly jídelní, stoly psací, paravány, židle apod.

Řezbářské nástroje:
___ K řezbování ořechového dřeva, kde je nutná velmi pečlivá a přesná práce, používají indičtí řezbáři desítky malých, speciálně tvarovaných nástrojů, které si často individuálně vyrábějí ze starých pružin automobilů.
___ Základními nástroji jsou vyřezávací nože, žlábková dláta se zakřiveným ostřím, dláta s rovným ostřím, upichovací dláta tvaru V, hlubokožlábková dláta tvaru U, pilky, rydla, rašple, vybavení na ostření nástrojů, dřevěné paličky

Typy nefigurálních řezeb ořechového dřeva:
--- nízká (=mělká) ..... až 0,5 cm hluboké ..... používaná většinou na větších plochách. Motivem bývají různé květy, listy apod.
--- střední (=rytá) ..... až 1 cm hluboké ..... používaná často na rámech panelů, stolů, nábytkových stěn, nábytkových dvířek, šperkovnicích, bytových dekoračních a užitných předmětů. Motivem bývají často květy, listy apod.
--- vysoká (=hluboká) ..... až 5 cm hluboké ..... používaná často u šperkovnic, dóz, uprostřed vyřezávaných desek stolků a nábytku apod. Zvýrazňuje centrálního motiv. Motivem zde často bývají draci, lotusové květy, ale i ptáci, sloni apod.
--- prořezávaná (=průhledná, mřížkovitá) ..... dřevo je zde místy úplně proříznuto (je skrz něj vidět). Tento typ řezby se často provádí na zástěnách (paravánech), zadních opěradlech křesel, okrajích stolů a stolků apod. Motivem zde často bývají listy platanu, vinná réva apod.
--- podřezávaná (=vícevrstvá) ..... provádí se v několika vrstvách, účelem je zobrazit objekt řezby (motiv) v 3-D plastickém provedení, podobně jako v sochařství, hrany zde bývají zaoblené. Tento  typ řezby se často provádí na dekoračních stěnových panelech (obrazech). Motivem zde často bývají komplexní scenérie (flóry a fauna) z džungle apod.

Reálné prolínání více typů (nefigurálních) řezeb ořechového dřeva:
___ Reálná řezbovaná plocha ořechového dřeva v praxi většinou nesestává jen z jednoho typu a motivu řezby. Naopak, v praxi řezbář většinou kombinuje několik typů řezeb (různé výšky, resp. hloubky), motivů a zároveň i volných ploch (zcela bez řezby), do důmyslných a "plastických" obrazců, které dávají vyniknout nádherné řezbě i kráse dřeva. Tím získá řezba neobyčejně působivý "plastický" vzhled.

Motivy figurálních řezeb ořechového dřeva:
___ U figurálních řezeb si umělci-řezbáři jako předlohu (populární motivy) většinou berou buď bohy a světce toho kterého náboženství, nebo lidi z běžného života kolem nich. Zpravidla však nezobrazují reálné panovníky a vladaře své doby..

Motivy nefigurálních řezeb ořechového dřeva:
___ U nefigurálních řezeb si umělci-řezbáři jako předlohu (populární motivy) většinou berou flóru a faunu indické přírody. Dominantní motivy flóry zobrazují listy platanu, listy vinné révy, hrozny vína, květy růží, květy kosatce, lotusové květy apod. Dominantní motivy fauny zobrazují slony, opice, papoušky, pávy, lvy, srny, tygry apod. Další rozšířené motivy zobrazují např. draky (zde působí čínský vliv).
___ Prominentní motivy řezeb do ořechového dřeva jsou:
--- motiv květin ..... znázorňuje různé květiny ve stylizované formě. Květiny mohou být vyřezány samostatně, jako kytice (buket), nebo jako rostlina s větvičkami. Nejběžnějšími zobrazovanými květinami jsou růže, lotusový list s květem, a různé tropické rostliny
--- motiv květů ..... znázorňuje květy různých tropických rostlin, jakož i květy mandlovníků, broskvoní, jabloní, hrušní, třešní, šafránu
--- motiv květů s trny ..... znázorňuje většinou růže s větvičkami a trny
--- motiv trávy ..... znázorňuje většinou vodní rostliny, rákos, liany
--- motiv stromů ..... znázorňuje většinou ovocné stromy s plody či bez plodů
--- motiv vinné révy ..... jeden z nejpopulárnějších motivů, znázorňující listy a hrozny
--- motiv mandlí ..... znázorňuje mandle ve stylizované podobě
--- motiv platanu ..... jeden z nejpopulárnějších motivů, znázorňuje platanové listy, případně listy a plody v různých podobách
--- motiv zvířeny, ryb a ptactva ..... znázorňuje různé ptáky, zvířenu, a vodní druhy. Mezi nimi např. koně, ryby, lvy, hady,  papoušky, dudky, holuby, vrabce, bažanty, husy, ryby, lvy, srny, králíky
--- motiv hadi ..... znázorňuje hady, většinou v dvojici, navzájem propletené
--- motiv lev ..... znázorňuje lva v monumentálním postoji
--- motiv džungle ..... znázorňuje scénicky džungli, většinou se zobrazením fyzického tvaru krajiny s kopci, stromy, potůčky apod.
--- motiv krajina ..... design zobrazuje scénicky obecnou stylizovanou krajinu


Košík  

Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč DPH
0,00 Kč K úhradě

Ceny jsou s DPH

Košík Objednávka

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:775021544 (mobil)

Kontakt na naši zákaznickou linku